Snabbare återhämtning mellan seten hos barn än vuxna vid styrketräning

I en studie publicerad den 30:e augusti i Journal of Strength and Condition Research så visar Tibana RA et al att ungdomar återhämtar sig snabbare än vuxna mellan seten under styrketräning.

I studien så deltog 15 ungdomar med en snittålder på 15 år och 15 vuxna med en snittålder på 22 år. Inga av deltagarna hade någon tidigare erfarenhet av styrketräning. Innan studien så fastställdes deltagarnas 10-repetitionsmaximum i isoinertial – konstant rörelsemotstånd – bröstpress vid 3 skilda tillfällen. I studien så delades deltagarna slumpvis upp i 3 grupper med 30, 60 och 120 sekunders vila mellan seten. Varje deltagare utförde 3 set på sitt 10-repetitionsmaximum i den isoinertiala bröstpressen. Ungdomarna uppvisade bättre återhämtningskapacitet mellan seten än de äldre testdeltagarna. Totala träningsvolymen och den upplevda utmattningskänslan skiljde sig dock inte åt mellan åldersgrupperna. Samtliga deltagare åstadkom högre träningsvolym vid längre setvila.

Läs abstraktet till studien här.

Tibana RA, Prestes J, da Cunha Nascimento D, Martins OV, De Santana FS, Balsamo S. Higher Muscle Performance in Adolescents Compared With Adults After a Resistance Training Session With Different Rest Intervals. J Strength Cond Res. 2011 Aug 30.