Viagra fördubblar proteinsyntesen

En studie från 2013 visar att supplementering med Viagra eller mer specifikt dess verksamma ingrediens Sildenafil ökar proteinsyntesen och minskar utmattningen i skelettmuskelaturen. När kroppen åldras så försvagas som bekant muskelfunktionen. För närvarande finns inga effektiva och beprövade farmakologiska metoder för att råda bot på detta problem. Kväveoxid kan påverka muskelfunktionen genom att utöva effekt på muskelaktivering, myofibrillär funktion, blodgenomströmning, och metabolism.

Studien i fråga utfördes på två grupper av medelålders män under en period av 15 dagar. Den ena gruppen supplementerades med fosfodiesteras 5-hämmaren Sildenafil och den andra gruppen med placebo. Man mätte maximal isometrisk kraftutveckling i benmuskelaturen, samt tog blod och muskelprover. Hos gruppen som fick viagra så såg man kraftig ökning av proteinsyntesen, nitrosylering, och minskad utmattningsgrad efter de 15 dagarna jämfört med startvärdena.

Melinda Sheffield‐Moore et al. Sildenafil Increases Muscle Protein Synthesis and Reduces Muscle Fatigue. Clin Transl Sci. 2013 Dec;6(6):463-8.