Muskler förlänger livet

En nyligen publicerad rapport i ”The American Journal of Medicine” visar på ett samband mellan muskelmassa och livslängd. Dataunderlaget kommer från en hälsoundersökning av 3659 deltagare i åldrarna 55+ (både män och kvinnor) mellan åren 1988 och 1994. År 2004 så undersökte man totalmortalitet bland dem som deltagit i undersökningen. Man fann inget samband mellan muskelfri massa och dödlighet. När man delade upp deltagarna efter muskelmassa så fann man dock att de 25% med mest muskelmassa hade 20% lägre dödlighet än de 25% med minst muskelmassa. Studien visar att det inte räcker att titta på endast total kroppsmassa när man uppskattar hälsan hos äldre människor.

Så summar summarum är att du bör främja din muskelmassa under hela livet med betoning på när du passerat medelåldern om du vill öka chansen att nå en respektabel ålder.