Magnesiumintag kopplat till muskelstyrka

I en studie publicerad i oktober 2011 så visar forskare på en koppling mellan magnesiumintag och styrkeprestation bland elitidrottare inom volleyboll, handboll och basket. Energi och näringsintag under 7 dagar noterades. Styrketestet innefattade maximal isometrisk trunk flexion, utsträckning, rotation, greppstyrka, knäböj och countermovement Abalakov-hopp, samt maximala isokinetiska toppvärden för knäusträckning och böjning. Det genomsnittsliga magnesiumintaget var betydligt lägre än det rekommenderade. Regressionsanalys på uppmätta data visade på att magnesiumintaget hade ett direkt samband med prestationen i testerna oberoende av energi-intag.

Forskarna spekulerar i att detta kan ha att göra med den centrala rollen som magnesium spelar i metabolismen, transport över cellmembran och muskelsammandragning och avslappning. Du kan tillgå abstraktet till studien här.

Aguiar Santos D, Nunes Matias C, Monteiro CP, Silva AM, Rocha PM, Minderico CS, Bettencourt Sardinha L, Laires MJ. Magnesium intake is associated with strength performance in elite basketball, handball and volleyball players. Magnes Res. 2011 Oct 10.