Villkor

På denna webbplats www.byggamusklersnabbt.se så presenterar författaren information om muskler, fysiologi, kostråd, kosttillskott och träningsprogram. All information på denna sida presenteras blott och bart i utbildningssyfte. Du, läsaren, är införstådd i att författaren ej sysslar med medicinsk rådgivning eller andra medicinska tjänster. Såväl författaren som läsaren är väl införstådda i att allt agerande utefter informationen på webbplatsen sker helt på egen risk. Författaren har ingen ersättningsskyldighet eller ansvar gentemot någon person, fysisk eller ej, som ådrar sig någon som helst förlust eller skada, materiell eller kroppslig, orsakad, eller påstått orsakad, direkt eller indirekt av informationen presenterad på denna webbplats. På webbplatsen förekommer även länkar till flera utomstående webbplatser som inte opererar under dessa villkor. Författaren tar inget ansvar för vad som sker på dessa utomstående webbplatser och råder läsaren att granska villkoren för alla utomstående webbplatser.