Större träningsvolym vid längre setvila men samma träningsvärk

I en studie publicerad i mars i år så visar Evangelista R et al att längre setvila möjliggör större total träningsvolym utan att påverka träningsvärken.

Studien utfördes på 28 stycken otränade män med en snittålder på 18 år. Deltagarna delades upp i två grupper med 14 personer i vardera. Den ena gruppen vilade i 1 minut mellan seten medan den andra gruppen vilade i 3 minuter mellan seten. Först testades deltagarnas ”maximal voluntary isometric contraction strength” (MVC) i biceps. MVC är den maximala kraften som muskeln utvecklar när den försöker förflytta ett orörligt objekt. Sedan fick deltagarna utföra 3 set bicepscurl på en belastning motsvarande 40% av denna uppmätta maxstyrka. Varje set avslutades vid frivillig nivå av utmattning. Deltagarna gav blod före, under och efter träningen. Därefter analyserades träningsvärken med utgångspunkt i den uppmätta CK-aktiviteten i blodet (kreatinkinas).

Gruppen som fick vila längre presterade en större total träningsvolym men inga skillnader mellan grupperna uppmättes i kreatinkinas-aktiviteten. Läs abstraktet till studien här.

Evangelista R, Pereira R, Hackney AC, Machado M. Rest interval between resistance exercise sets: length affects volume but not creatine kinase activity or muscle soreness. Int J Sports Physiol Perform. 2011 Mar;6(1):118-27.