Mera pump ger bättre muskeltillväxt

En ny studie utförd över loppet av 6 veckor på 22 otränade unga män påvisar att större pump vid träningstillfällena korrelerar med större muskeltillväxt över tiden. Man utförde 3 träningspass i veckan och i varje pass så utförde deltagarna 3 set av knäextensioner med 8 repetitioner vardera på 80% av 1RM. Man mätte tjockleken på lårmusklerna såväl före som efter varje pass och även före och efter studien i vilande tillstånd. Mätningarna gjordes med ultraljud. De deltagare vars muskler svällde upp mer under passen visade sig även ha gjort bättre permanenta ökningar av muskeltjockleken vid studiens slut.

Tetsuya Hirono et al. Relationship Between Muscle Swelling and Hypertrophy Induced by Resistance Training. J Strength Cond Res. 2020 Jan 3.