Samband mellan muskelstyrka under tonåren och livslängd

I en svensk studie publicerad i oktober 2012 så påvisar forskare ett samband mellan muskelstyrka hos män under tonåren och livslängd. Hög muskelstyrka vid mönstringstillfället, mätt i form av greppstyrka och benutsträckningsstyrka, var associerat med 20-35% lägre dödlighet. De med hög muskelstyrka hade också 20-30% lägre risk att ha en psykiatrisk diagnos.

Studien utfördes på mönstringsdata insamlad mellan åren 1951 och 1976. Mönstringsdatan var insamlad från över en miljon svenska unga män i åldrarna 16-19 år som därefter följdes under en 24-årsperiod. Cirka 2% av deltagarna dog under studiens gång. Bland dödsorsakerna så stod 25,9% för olyckor, 22,3% för självmord, 14,9% för cancer, och 7,8% för kardiovaskulära problem.

Man ska väl inte dra på för stora växlar av studien men det verkar definitivt vara positivt att vara i god form under tonåren för såväl mental som kroppslig hälsa under livet som följer.

Finn Rasmussen et al. Muscular strength in male adolescents and premature death: cohort study of one million participants. BMJ 2012;345:e7279.