Ju mer konditionsträning desto sämre resultat av styrketräning

I en ny studie där man undersökte sambandet mellan typ av träning och styrka/muskeltillväxt så fann man att högre frekvens av uthållighetsträning kombinerat med styrketräning minskade styrkeökningen och omkretsökningen som följde av styrketräningen.

I studien deltog 24 män med över 2 års erfarenhet av styrketräning. Deltagarna delades slumpvis upp i 4 grupper som under 6 veckors tid fick utföra antingen styrketräning 3 gånger i veckan, styrketräning 3 gånger i veckan + kondititionsträning 1 gång i veckan, styrketräning 3 gånger i veckan + uthållighetsträning 3 gånger i veckan, eller ingen träning alls. Innan och efter träningsperoden så mätte man lårets omkrets såvälsom maximal styrka i en benutsträckningsisoleringsövning och neuromuskulär respons.

De två grupperna med minst uthållighetsträning på schemat fick signifikant bättre ökningar i låromkrets och maximal styrka. Ingen skillnad mellan grupperna observerades i neuromuskulär respons. Det var alltså renodlad muskelmassa som stod för skillnaden i styrka mellan grupperna.

Jones, Thomas. W; Howatson, Glyn; Russell, Mark; French, Duncan N. Performance and Neuromuscular Adaptations Following Differing Ratios of Concurrent Strength and Endurance Training. Journal of Strength & Conditioning Research: POST ACCEPTANCE, 21 March 2013.