Cykling 6 timmar innan styrketräning ger större muskeltillväxt i benen

I en ny studie publicerad den 24:e oktober i år i Journal of Applied Physiology så visar Tommy Lundberg et al vid Mittuniversitetet i Sundsvall att cykling 6 timmar innan styrketräning ger större muskeltillväxt än enbart styrketräning. Studien utfördes under 5 veckor och är en uppföljning till en tidigare studie av samma forskare där man enbart undersökte akuta effekter av cykling 6 timmar innan styrketräning. I den nya studien så får man det svart på vitt att inte bara de akuta anabola signalerna ökar utan även muskeltillväxten på sikt.

I studien så fick 10 män i åldrarna kring 25 år dagligen under 5 veckor utföra cykling med ett ben 6 timmar innan styrketräning av båda låren. Styrketräningen bestod av 4 set á 7 repetitioner av maximala koncentriska-excentriska knäutsträckningar. Knäutsträckningsfunktion mättes med diverse övningar innan och efter träningsperioden. Man mätte även lårmusklernas tvärsnittsyta, volym och genutryck med hjälp av magnetisk resonans och biopsier. Isometrisk styrka och maximal kraftutveckling var likvärdig för båda benen före och efter. Tvärsnittsytan ökade dock nästan dubbelt så mycket i benen som både cycklade och styrketränade (14% jämfört med 8% i quadriceps femoris och 17% jämfört med 9% i vastus lateralis).

Slutsatsen man kan dra är att uthållighetsträning 6 timmar innan styrketräning för benen har ingen negativ inverkan på styrkeutveckling och därtill positiv inverkan på muskeltillväxt. Rimligen är det främst de långsammare fibrerna som växt av cyklingen. Det skulle vara intressant med en längre studie där deltagarna utför en mer komplex övning som benpress vilken tillåter mer vikt.

Hur som helst så har det tidigare föreslagits att den huvudsakliga signalen aktiverad av konditionsträning (AMPK) motverkar den huvudsakliga signalen aktiverad av styrketräning (mTOR). Denna studie visar att så inte är fallet för lårmuskler. Dock är ju även tiden som förflutit mellan träningsformerna intressant och det finns två studier som undersöker den akuta effekten av konditionsträning och styrketräning utförda direkt efter varandra: Endurance Exercise Does Not Impair mTOR Signalling After Resistance Exercise och Concurrent resistance and aerobic exercise stimulates both myofibrillar and mitochondrial protein synthesis in sedentary middle-aged men. I båda studierna så var det cykling och styrketräning av ben som testades och man fann ingen akut skillnad i anabol signalering mellan de som cyklade och styrketränade och de som bara styrketränade.

Det verkar alltså i slutändan inte förekomma någon konflikt mellan styrketräning av benen och cykling annat än tidsåtgång. Det som saknas för att göra bilden komplett är studier där man kör cykel eller rodd och därefter utför ett mer normalt styrketräningsprogram med övningar för hela kroppen och undersöker styrkeutveckling och muskeltillväxt över tiden.

Tommy R. Lundberg, Rodrigo Fernandez-Gonzalo, Thomas Gustafsson, and Per A. Aerobic exercise does not compromise muscle hypertrophy response to short-term resistance training. J Appl Physiol. 2012 Oct 25.