10 gram vassleprotein innan träning stimulerar ej proteinsyntesen

I en studie publicerad i november i Journal of the International Society of Sports Nutrition så visar Matthew B Cooke et al att 10 gram vassleprotein intaget 30 minuter innan träning ej stimulerar proteinsyntesen mera än vad 10 gram kolhydrater gör. Kolhydrater har som bekant ingen effekt på proteinsyntesen.

I studien så fick 10 otränade män med en veckas mellanrum inta 10 gram vassle eller maltodextrin 30 minuter innan de tränade benen. Träningspasset bestod av 4 set á 8-10 reps på 80% av 1-repmax i benpress och benutsträckningsövningar. Blod och muskelprover togs just innan intag, 30 minuter efteråt samt 15 minuter och 2 timmar efter träningen. Man mätte seruminsulin, IGF-1 samt signalsmarkörer för Akt/mTOR. Inga signifikanta skillnader observerades mellan de olika intagen.

Nu kan man ju förvisso hävda att 10 gram vassle endast ger 5 gram essentiella aminosyror vilket är en väldigt låg dos men å andra sidan är denna låg dos fullt tillräcklig för att stimulera proteinsyntesen kraftigt efter träning. Man kan spekulera i att intag av protein just innan träning ej har någon effekt annat än om dosen är så stor att aminosyror fortsätter att spilla ut i blodet efter träningen. Med andra ord ganska bortkastat jämfört med att bara ta sitt protein direkt efter träningen.

Du kan läsa hela studien här.

Matthew B Cooke et al. Ingestion of 10 grams of whey protein prior to a single bout of resistance exercise does not augment Akt/mTOR pathway signaling compared to carbohydrate. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2011, 8:18.