Konditionsträning 6 timmar innan styrketräning ökar anabolismen

I en studie publicerad den 28 March 2012 så visar Tommy Lundberg et al att uthållighetsträning utförd 6 timmar innan 4 set styrketräning för samma muskler påverkar cellulära molekylära processer som styr muskeluppbyggnaden.

I studien så fick 9 fysiskt aktiva män utföra en 45 minuter lång cykelergometriövning för ett ben. 6 timmar senare utförde deltagarna 4×7 maximala benusträckningar för båda benen. Biopsier togs 15 minuter och 3 timmar efter benusträckningarna. Den maximala kraften var liknande för båda benen men benet som utsatts för cykelergometrin uppvisade bland annat högre fosforylering av mTOR och p70S6 – två nyckelfaktorer i cellens proteinsyntes.

Man kan spekulera i att den högre arbetsvolymen i sig genererade ett större anabolt gensvar i muskeln. Studien indikerar att måttlig uthållighetsträning antagligen är bättre än ingen uthållighetsträning alls för styrketränande individer som vill bygga muskler och att uthållighetsträning och styrketräning utförda med 6 timmars mellanrum har en synergistisk effekt. Men fler studier med högre arbetsvolym på styrketräningen behövs.

Lundberg, Tommy R.; Fernandez-Gonzalo, Rodrigo; Gustafsson, Thomas; Tesch, Per. Aerobic Exercise Alters Skeletal Muscle Molecular Responses to Resistance Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise: POST ACCEPTANCE, 28 March 2012.