Genterapi med IGF-I ger extrem muskeltillväxt

I en studie på möss från 2011 så visar Mauro Giacca et al att virusmedierad leverans av IGF-I (insulin-like-growth-factor-I) till muskelceller hos möss ger dramatiska förändringar i muskeltillväxt, fibersammansättning och energimetabolism.

Biopsier togs 15 dagar och 30 dagar efter genterapin och dessa påvisade tio gånger högre proteinproduktion än normalt samt omvandling från snabba till långsamma muskelfibrer och enzymatisk förändring från anaerobisk till aerobisk metabolism. Mössen som genomgått terapin uppvisade 3 gånger så lång tid till utmattning vid ett simtest jämfört med möss som inte genomgått terapin. Det fanns inga förhöjda halter av IGF-I i blod och urin hos mössen, endast inne i cellerna, vilket har implikationer för dopingtester hos människor. För att upptäcka denna typ av doping så måste man ta biopsier. Dopingsformen som sådan är dock antagligen extremt ovanlig hos människor än så länge då det är avancerade grejer.

Manuela Moriggi, Michele Vasso, Sara De Palma, Mauro Sturnega, Giorgio Friso, Cecilia Gelfi, Mauro Giacca, and Serena Zacchigna. Enhanced Athletic Performance on Multisite AAV-IGF1 Gene Transfer Coincides with Massive Modification of the Muscle Proteome. Human Gene Therapy. February 2012, 23(2): 146-157. doi:10.1089/hum.2011.157.