Kolhydrat och protein innan styrketräning påverkar ej markörer för muskeltillväxt

I studien Effects of pre-exercise feeding on serum hormone concentrations and biomarkers of myostatin and ubiquitin proteasome pathway activity så visar Dalbo VJ et al att kolhydrat och protein intaget just innan träning ej gör någon skillnad för den anabola responsen i kroppen jämfört med träning utan protein och kolhydrater pre-workout.

I studien så fick 10 otränade män i åldrarna kring 18 år utföra 3 styrketräningspass bestående av 3 x 10 reps på 80% av max i hacksquat, benpress och benspark. Deltagarna fick slumpvis inta placebo eller protein + kolhydrat 30 minuter innan träningspasset. Muskelbiopsier togs vid 4 tillfällen: just innan supplementering, just innan träning, 2 timmar efter träning och 6 timmar efter träning. Proven analyserades för diverse genutryck såsom myostatin (som reglerar muskeltillväxten).

Protein och kolhydrater hade ingen effekt på markörerna för muskeltillväxt. Styrketräningen, å andra sidan, hade kraftig effekt – specifikt så nedrelegerade styrketräningen uttrycket för myostatin och FBXO32 och uppreglerade uttrycket för FSTL3 and SMURF1 vilket är positivt för muskeltillväxten.

Den som vill bygga muskler är alltså inte hjälpt av att ta protein och kolhydrater just innan eller under styrketräning. Den enda effekten dessa kosttillskott ger i samband med träning är illamående och det är knappast önskvärt. Alltså, träna på fastande mage och ät/drick efter träningen.

Dalbo VJ, Roberts MD, Hassell S, Kerksick CM. Effects of pre-exercise feeding on serum hormone concentrations and biomarkers of myostatin and ubiquitin proteasome pathway activity. Eur J Nutr. 2012 Apr 5.