Fiskolja fördubblar resultaten av styrketräning hos äldre kvinnor

I en studie presenterad vid British Science Festival (4 -9 september 2012 i Aberdeen) så påvisar Dr Stuart Gray et al att supplementering med fiskolja över loppet av 12 veckor närapå fördubblar styrkeökningen som följer av styrketräning bland äldre kvinnor.

Pilotstudien utfördes på 14 kvinnor över 65 års ålder. De fick styrketräna i 12 veckor och ena hälften supplementerade med 4 gram fiskolja om dagen medan andra hälften fick placebo. Gruppen som tog fiskolja ökade styrkan med 20% jämfört med bara 11% ökning i gruppen som fick placebo. Tack vare det överväldigande resultatet så är nu en ny studie på väg där man undersöker 60 män och kvinnor över 65 års ålder som under 18 veckor styrketränar och tar placebo eller fiskolja.

Med stigande ålder så minskar muskelmassan och särskilt bland äldre kvinnor så verkar styrketräning i sig inte vara tillräckligt för att hålla kroppen i trim. Fiskolja i kombination med styrketräning kan vara lösningen.