Större proteinsyntes med längre tid under anspänning

I en studie från november 2011 så visar Nicholas A Burd et al att proteinsyntesen följer av tid under anspänning. Ju längre tid under anspänning, desto högre proteinsyntes. Specifikt så gav träning till failure med 6 sekunder excentrisk och 6 sekunder koncentrisk fas hela 40% högre proteinsyntes över ett dygn än träning till failure med 1 sekund excentrisk och 1 sekund koncentrisk fas på samma belastning.

I studien så fick 8 män i åldrarna kring 24 år och BMI kring 26 utföra 3 set av knäutsträckningar på 30% av 1rm. Den långsamma gruppen fick köra 6 sekunder koncentrisk och 6 sekunder excentrisk fas till failure medan den snabba gruppen fick utföra 1 sekund koncentrisk och 1 sekund excentrisk fas till failure. Deltagarna intog 20 gram vassleprotein direkt efter träning och efter 24 timmar. Biopsier från vastus lateralis togs vid fastande tillstånd med nål vid 6, 24 och 30 timmar efter träning under konstant tillförsel av märkt fenylalanin. Endast den långsamma gruppen hade förhöjd proteinsyntes vid 6 timmar efter träning (114% förhöjd mitokondriell proteinsyntes och 77% förhöjd sarkoplasmatisk proteinsyntes). Vid 30 timmar efter träning så uppmättas 177% förhöjd mitokondriell proteinsyntes i den långsamma gruppen jämfört med 126% i den snabba gruppen.

Studien visar att långsamma repetitioner på en låg vikt till failure ger rejält mycket högre proteinsyntes än snabba repetitioner på samma vikt till failure. Detta gäller sannolikt även på tyngre vikter men fler studier behövs.

Nicholas A Burd et al. Muscle time under tension during resistance exercise stimulates differential muscle protein sub-fractional synthetic responses in men. November 21, 2011, doi:
10.1113/jphysiol.2011.221200.