Energiomvandling i muskler

I en artikel som publicerades i tidskriften Forskning & Framsteg år 2004 så skriver Karl Daggfeldt om energiomvandlingen i kroppens muskler och de fysikaliska lagar som sätter gränserna för vad som är möjligt för den mänskliga kroppen. En muskelcell består av två typer av protein: aktin och myosin. När myosinet fäster i aktinet och drar i detta så utvecklas kraft i samband med att muskeln förkortas. Den mängd kraft som en muskel kan skapa begränsas främst av mängden myosinproteiner.

Den maximala energi som går att få ut ur en muskelkontraktion (förkortning) räcker för att lyfta muskeln 15 meter över marken. Dock kan vi bara använda hälften av musklerna runt en led för att utveckla kraft. Enkelt förklarat så omges en led i kroppen av muskler som verkar i motgående riktningar. På den ena sidan sitter en muskel som sträcker leden och på andra sidan sitter en muskel som böjer leden. Typexemplet är musklerna biceps och triceps som sitter på överarmen. När biceps förkortas så böjs underarmen relativt till överarmen samtidigt som triceps förlängs. När triceps förkortas så sträcks underarmen ut igen samtidigt som biceps förlängs. Motverkande muskler kallas antagonister.

Läs hela artikeln här.