Människans unika muskelatur

En artikel från 2002 i tidskriften Forskning och Framsteg (FoF) sammanfattar vår ständigt växande insikt i musklernas värld. Just människans muskelatur uppvisar unik flexibilitet vad avser muskelfibersammansättningen. De röda långsamma fibrerna och de vita snabbare fibrerna har förmåga att omvandlas, beroende på stimuli och tidsperiod. En otränad utvilad muskel har tex högre andel snabba fibrer än samma muskel efter en tids uthållighetsträning. Omvänt råder också: när elittränade uthållighetsidrottare slutar träna så minskar också andelen långsamma muskelfibrer med cirka 15% till förmån för de snabba.

Hur mycket som är genetiskt och hur mycket som styrs av stimuli i muskelfibersammansättningen är dock oklart än i denna dag.

Läs hela artikeln här