Supplementering med fiskolja ökar effekten av styrketräning hos äldre kvinnor

I en studie publicerad den 4:e januari 2012 i The American Journal of Clinical Nutrition så visar Cintia LN Rodacki et al att supplementering med fiskolja förbättrar styrkeökningar hos äldre kvinnor vid styrketräning.

I studien så fick 45 kvinnor i åldrarna kring 64 år, uppdelat i 3 grupper, utföra ett styrketräningsprogram under loppet av 90 dagar. Den första gruppen utförde bara styrketräningen, den andra gruppen utförde styrketräningen i kombination med fiskoljesupplementering under samma period (2g om dagen) och den tredje gruppen utförde styrketräningen i 90 dagar precis som de andra två grupperna men fick fiskolja i 150 dagar (supplementeringen starteds 60 dagar innan styrketräningsprogrammet).

Man mätte vridmoment vid usträckning och sammandragning av knä samt fot (tårna uppåt motsmalbenet och tårna nedåt). Ingen skillnad observerades mellan grupperna innan styrketräningsperioden. Samtliga grupper fick förbättrade resultat av styrketräningen men förbättringarna var större hos grupperna som fick fiskolja. Därtill så var det endast hos grupperna som fick fiskolja som man observerade ökad aktiveringsnivå och minskad elektromekanisk fördröjning i de arbetande musklerna.

Studien visar klart och tydligt på vikten av tillräckligt intag av DHA/EPA vid styrketräning för äldre kvinnor som vill bygga muskler och öka sin funktionella styrka. Att samma gäller för yngre människor är etablerat i tidigare studie.

Läs abstraktet till studien här.

Cintia LN Rodacki, André LF Rodacki, Gleber Pereira, Katya Naliwaiko, Isabela Coelho, Daniele Pequito, and Luiz Cléudio Fernandes. Fish-oil supplementation enhances the effects of strength training in elderly women. Am J Clin Nutr February 2012 ajcn.021915.