Volymträning ger bättre muskeltillväxt / hypertrofi än maxtung träning

I studien ”Molecular signaling in muscle is affected by the specificity of resistance exercise protocol” publicerad den 9:e september 2010 så visar J. J. Hulmi et al att volymträning aktiverar cellulära signalmekanismer för muskeltillväxt bättre än maximalt tung träning.

I studien så fick 8 otränade män i åldrarna kring 28 år utföra benpressar med olika volym. Den ena gruppen fick utföra 5 set med 10 reps på en vikt som de inte skulle ha kunnat orka 11 reps på medan den andra gruppen fick utföra 15 set med 1 maximalt tung repetition i varje set. Samma övning utfördes av respektive grupp med en veckas mellanrum och muskelbiopsier togs i låret innan och 30 minuter efter träning. Man tog även muskelbiopsier från en kontrollgrupp på 6 otränade män i åldrarna kring 26 år som vilade istället för att utföra träningen. Fosforylering av MAPK Erk1/2 och p70S6K – vilka i sin tur stimulerar muskeltillväxt – skedde endast hos gruppen som utförde 5 set á 10 reps.

Slutsatsen man kan dra är att 10 reps på maximalt tung vikt för det repsantalet i 5 set stimulerar hypertrofi (muskeltillväxt) bättre än 1 maxtung repetition i 15 set. Läs hela studien här.