Insulin stimulerar inte muskeltillväxten hos människor

I en studie publicerad i Med Sci Sports Exerc. 2010 Dec 1 så visar forskare att intag av protein + kolhydrater efter träning inte ger någon ytterligare effekt på proteinsyntes och proteinnedbrytning än enbart proteinintag. Kolhydrater stimulerar insulinfrisättning i blodet och insulin har länge betraktats som essentiellt för muskeltillväxt.

I studien så fick 9 män fick utföra två knäutsträckningsövningar i 4 set á 8-12 repetitioner till failure för att därefter inta antingen 25 gram vassleprotein eller 25 gram vassleprotein + 50 gram maltodextrin. Proteinsyntes och proteinnedbrytning mättes med muskelbiopsi och stabil-isotop-metodologi vid två tillfällen:

1) Vid vila innan ansträngning
2) Efter ansträngning och näringsintag.

Även blodsocker och insulinkurvor uppmättes på deltagarna. De som intog protein + kolhydrat hade betydligt större insulin och blodsockerkurva. Man fann dock ingen skillnad i proteinsyntes eller proteinnedbrytning mellan dem som intog protein och dem som intog protein + kolhydrat.

Slutsatsen är att kolhydrat har ingen akut effekt på muskeltillväxt efter träning. Proteinet står för all akut stimulering. Snabba kolhydrater efter träning är alltså antagligen inte särskilt användbart för den som vill bygga muskler snabbt och få maximal muskeltillväxt.

Staples AW, Burd NA, West DW, Currie KD, Atherton PJ, Moore DR, Rennie MJ, Macdonald MJ, Baker SK, Phillips SM. Carbohydrate Does Not Augment Exercise-Induced Protein Accretion versus Protein Alone. Med Sci Sports Exerc. 2010 Dec 1.