Träning av andningsmuskelaturen minskar syreförbrukningen vid träning

I en studie presenterad den 3:e juni 2010 så visar Louise Turner et al vid Indiana University, USA att upptränande av andningsmusklerna minskar syreförbrukningen vid träning. Vid uthållighetsträning såsom cykling eller löpning utförd under maximal intensitet så kan andningsmuskelaturen stå för så mycket som 15-20% av den totala syreförbrukningen. Det har varit känt sedan tidigare att IMT-träning (IMT står för Inspiratory Muscle Training) minskar syreförbrukningen men den här studien syftade till att titta på det hela mer i detalj.

Den 6 veckor långa dubbelblinda placebo-kontrollerade studien utfördes på 16 manliga cyklister i åldrarna 18-40 år. De fick dagligen andas 30 andetag genom en så kallad IMT-apparat som var inställd på olika motstånd vid inandning. Den ena gruppen hade ett högt motstånd och kontrollgruppen hade ett minimalt motstånd. Efter att de 6 veckorna var över så krävde andningsmusklerna i gruppen som fått andas med motstånd 1.1% mindre syre vid lågintensiv aktivet och 4.5% mindre syre vid maxintensiv aktivitet. Läs hela studienhär.