Styrketräning ej till failure ger bättre ökningar

I studien ”Concurrent endurance and strength training not to failure optimizes performance gains” publicerad i juni 2010 så visar Izquierdo-Gabarren M et al att när man tränar både uthållighet och styrketräning så blir ökningarna bättre när styrketräningen ej utförs till failure jämfört med när den utförs till failure. Den 8 veckor långa studien utfördes på 43 vältränade manliga roddare som slumpvis delades upp i fyra grupper. Alla grupper utförda samma typ av uthållighetsträning men följde olika styrketräningsprogram.

Grupp 1 utförde fyra olika styrkeövningar på given vikt till failure. Grupp 2 utförde samma fyra styrkeövningar på samma vikt men ej till failure. Grupp 3 utförde 2 styrkeövningar på samma vikt men ej till failure. Grupp 4 var kontrollgrupp och utförde ingen styrketränng. Före och efter träningsperioden så mätte man 1 rep max och maximal kraftutveckling i liggande rodd med pronerat grepp, genomsnittslig kraft under ett 20 minuters maxat roddtest, genomsnittslig roddkraftutveckling som resulterade i mjölksyrekoncentration på 4mmol x L(-1) i blodet, samr kraftutveckling i 10 maximala rodd-drag.

Grupp 2 ökade i snitt dubbelt så mycket som övriga grupper i maxstyrka och kraftutveckling medan inga skillnader observerades i genomsnittslig kraftutveckling för en viss mjölksyrekoncentration. Lärdomen är att inte träna till failure men att ändå ge träningen tillräcklig volym.

Läs hela studien här.

Med Sci Sports Exerc. 2010 Jun;42(6):1191-9. Concurrent endurance and strength training not to failure optimizes performance gains.