Dubbla RDI av protein bäst vid kaloriunderskott

I en ny studie visar forskare att dubbla rekommenderade intaget av protein skyddar mot muskelförlust och gynnar fettförlust vid kaloriunderskott.

Det rekommenderade proteinintaget är 0.8 gram per kilo kroppsvikt. Den nya studien på 39 vuxna människor visar att detta intag är för lågt vid kaloriunderskott. De 39 deltagarna delades in i 3 grupper. En grupp fick 0.8 gram protein/kg. En grupp fick 1.6g protein/kg. Sista gruppen fick 2.4g protein/kg. Först fick samtliga deltagare ligga på energibalans i 10 dagar med sina respektive proteinintag. Sedan fick de under 21 dagar ligga på ett energiintag motsvarande 60% av sitt energibehov med oförändrat proteinintag. Viktförlusten var densamma för alla grupper (3.2+-0.2kg) men den relativa fettförlusten var större i de två grupperna som fick mer protein. Det var dock ingen skillnad mellan 1.6g protein/kg och 2.4g protein/kg. Man observerade även att den anabola responsen på en proteinrik måltid var densamma under kaloribalans som under kaloriunderskott för de två grupperna som fick mer protein. För gruppen som bara fick 0.8g protein/kg så uppmättes dock lägre anabol respons vid kaloriunderskott jämfört med kaloribalans.

Studien visar att det är befogat med 1.6 gram protein per kilo kroppsvikt och dag vid kaloriunderskott men att ingen muskelbesparande fördel ges av att ta ytterligare mängd protein. Man skall också ha i åtanke att energiunderskottet var väldigt stort i studien. Vid en normal deff så ligger folk på kanske 80% av sitt energibehov och det är inte säkert att samma mängd protein krävs vid detta underskott.

Stefan M. Pasiakos et al. Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial. September 2013 The FASEB Journal vol. 27 no. 9 3837-3847.