1 dropset bygger bättre än 3 set

En nyligen publicerad studie visar att 1 dropset till failure bygger både muskelmassa och repetitionsstyrka bättre än 3 set på konstant vikt till failure. Studien hade 43 deltagare som delades upp i 3 grupper. En kontrollgrupp (13) som inte tränade, en dropsetgrupp (16) och en 3setgrupp (14). Deltagarna fick träna 2 gympass i veckan under 10 veckors tid. Varje pass bestod av 9 övningar. Kroppsammansättning och repititionskapacitet på en förbestämd vikt fastställdes veckan innan och veckan efter träningsperioden. Kroppssammansättningen fastställdes med bioimpedans.

För kontrollgruppen som inte tränade så såg man som väntat ingen skillnad i någon parameter. Dropsetgruppen och 3setgruppen ökade båda sin repetitionskapacitet och sin muskelmassa. Dropsetgruppen ökade dock betydligt bättre. Efter träningsperioden gjorde de i snitt 25 fler repetitioner i varje övning på den förbestämda vikten att jämföras med bara 15 i 3setsgruppen. Muskelmassan ökade därtill mer i dropsetgruppen samtidigt som fetthalten minskade.

Björn Eichmann, Jürgen Gießing. EFFECTS OF TEN WEEKS OF EITHER MULTIPLE-SET TRAINING OR SINGLE-SET TRAINING ON STRENGTH AND MUSCLE MASS. Br J Sports Med 2013;47:e3 doi:10.1136/bjsports-2013-092558.63.