Styrketräning ökar mängden intracellulärt vatten i kroppen

Studien utfördes på 30 män och 34 kvinnor i åldrna kring 23 år. Deltagarna fick under 16 veckor styrketräna 3 gånger i veckan med 3 set per övning och 8-12 reps. Man mätte kroppssammansättning med bioimpedans innan och efter träningsperioden. Det intracellulära vattnet ökade med 8.2% i snitt och den fettfria massan med 4.2% bland deltagarna. Ingen skillnad sågs mellan könen.

Så om ni känner er pluffsiga och blöta så är det bara att dra ner på saltintaget och pallra er till gymmet för att råda bot på eländet.

Resistance training promotes increase in intracellular hydration in men and women. Eur J Sport Sci. 2014 Jan 28.