1 dropset bygger bättre än 3 set

En nyligen publicerad studie visar att 1 dropset till failure bygger både muskelmassa och repetitionsstyrka bättre än 3 set på konstant vikt till failure. Studien hade 43 deltagare som delades upp i 3 grupper. En kontrollgrupp (13) som inte tränade, en dropsetgrupp (16) och en 3setgrupp (14). Deltagarna fick träna 2 gympass i veckan under 10 veckors tid. Varje pass bestod av 9 övningar. Kroppsammansättning och repititionskapacitet på en förbestämd vikt fastställdes veckan innan och veckan efter träningsperioden. Kroppssammansättningen fastställdes med bioimpedans.
Fortsätt läsa

Djupa knäböj ger bättre muskeltillväxt i framsida lår än grunda knäböj

I en studie utförd på 17 studenter av manligt kön så visar forskare att djupa knäböj ger bättre muskeltillväxt och muskelfunktion än grunda knäböj.

De 17 deltagarna fick under 12 veckor utföra ett träningsprogram bestående av antingen djupa knäböj (120 grader i knäleden från topp till botten av rörelsen) eller grunda knäböj (60 grader i knäleden från topp till botten). Innan och efter studien så mätte man styrka, tvärtsnittsyta i främre lårmuskelaturen såväl som patellasenan samt hoppförmåga.
Fortsätt läsa

Ju mer konditionsträning desto sämre resultat av styrketräning

I en ny studie där man undersökte sambandet mellan typ av träning och styrka/muskeltillväxt så fann man att högre frekvens av uthållighetsträning kombinerat med styrketräning minskade styrkeökningen och omkretsökningen som följde av styrketräningen.

I studien deltog 24 män med över 2 års erfarenhet av styrketräning. Deltagarna delades slumpvis upp i 4 grupper som under 6 veckors tid fick utföra antingen styrketräning 3 gånger i veckan, styrketräning 3 gånger i veckan + kondititionsträning 1 gång i veckan, styrketräning 3 gånger i veckan + uthållighetsträning 3 gånger i veckan, eller ingen träning alls. Innan och efter träningsperoden så mätte man lårets omkrets såvälsom maximal styrka i en benutsträckningsisoleringsövning och neuromuskulär respons.
Fortsätt läsa

Samband mellan muskelstyrka under tonåren och livslängd

I en svensk studie publicerad i oktober 2012 så påvisar forskare ett samband mellan muskelstyrka hos män under tonåren och livslängd. Hög muskelstyrka vid mönstringstillfället, mätt i form av greppstyrka och benutsträckningsstyrka, var associerat med 20-35% lägre dödlighet. De med hög muskelstyrka hade också 20-30% lägre risk att ha en psykiatrisk diagnos.

Studien utfördes på mönstringsdata insamlad mellan åren 1951 och 1976. Mönstringsdatan var insamlad från över en miljon svenska unga män i åldrarna 16-19 år som därefter följdes under en 24-årsperiod. Cirka 2% av deltagarna dog under studiens gång. Bland dödsorsakerna så stod 25,9% för olyckor, 22,3% för självmord, 14,9% för cancer, och 7,8% för kardiovaskulära problem.
Fortsätt läsa

Cykling 6 timmar innan styrketräning ger större muskeltillväxt i benen

I en ny studie publicerad den 24:e oktober i år i Journal of Applied Physiology så visar Tommy Lundberg et al vid Mittuniversitetet i Sundsvall att cykling 6 timmar innan styrketräning ger större muskeltillväxt än enbart styrketräning. Studien utfördes under 5 veckor och är en uppföljning till en tidigare studie av samma forskare där man enbart undersökte akuta effekter av cykling 6 timmar innan styrketräning. I den nya studien så får man det svart på vitt att inte bara de akuta anabola signalerna ökar utan även muskeltillväxten på sikt.
Fortsätt läsa

Fiskolja fördubblar resultaten av styrketräning hos äldre kvinnor

I en studie presenterad vid British Science Festival (4 -9 september 2012 i Aberdeen) så påvisar Dr Stuart Gray et al att supplementering med fiskolja över loppet av 12 veckor närapå fördubblar styrkeökningen som följer av styrketräning bland äldre kvinnor.

Pilotstudien utfördes på 14 kvinnor över 65 års ålder. De fick styrketräna i 12 veckor och ena hälften supplementerade med 4 gram fiskolja om dagen medan andra hälften fick placebo. Gruppen som tog fiskolja ökade styrkan med 20% jämfört med bara 11% ökning i gruppen som fick placebo. Tack vare det överväldigande resultatet så är nu en ny studie på väg där man undersöker 60 män och kvinnor över 65 års ålder som under 18 veckor styrketränar och tar placebo eller fiskolja.
Fortsätt läsa

Större proteinsyntes med längre tid under anspänning

I en studie från november 2011 så visar Nicholas A Burd et al att proteinsyntesen följer av tid under anspänning. Ju längre tid under anspänning, desto högre proteinsyntes. Specifikt så gav träning till failure med 6 sekunder excentrisk och 6 sekunder koncentrisk fas hela 40% högre proteinsyntes över ett dygn än träning till failure med 1 sekund excentrisk och 1 sekund koncentrisk fas på samma belastning.
Fortsätt läsa

Lätta vikter bygger benmuskler lika bra som tunga vikter

I studien Resistance exercise load does not determine training-mediated hypertrophic gains in young men så visar Cameron J. Mitchell et al att benträning på 30% av 1RM till failure ger samma ökning av muskelvolymen som benträning på 80% av 1RM till failure.

I studien så fick 18 män i åldrarna kring 21 år styrketräna benen till failure 3 gånger i veckan under 10 veckors tid. Deltagarnas ben tilldelades slumpvis två av tre möjliga program. 80% av 1RM i 1 set, 80% av 1RM i 3 set och 30% av 1RM i 3 set. Muskelvolymen mättes med magnetisk resonans före och efter de 10 veckorna och man tog vid samma tillfällen även biopsier av vastus lateralis.
Fortsätt läsa

Vassleprotein ökar inte styrka eller omkrets för biceps

I en studie publicerad den 28:e mars i år så visar forskare att vassleprotein intaget före och efter styrketräning ej ger större tillväxt av biceps än placebo.

Studien utfördes på 33 otränade friska män. De fick först styrketräna utan kosttillskott i 3 veckor för att mäta anpassningarna. Sedan följde 6 veckors vila. Därefter fick de styrketräna i 3 veckor med vassleprotein eller placebo intaget före och efter träning.
Fortsätt läsa

Koffein förbättrar neuromuskulär prestanda på morgonen

Tidigt på morgonen så är den neuromuskulära prestandan normalt försämrad jämfört med hur den ter sig senare på dagen i enlighet med dygnsrytmen. I en ny studie publicerad på Plos One så visar Ricardo Mora-Rodríguez et al att koffeinintag innan träning på morgonen höjer den neuromuskelära prestandan till samma nivå som normalt infaller senare på dagen. Koffein väcker helt enkelt upp kroppen.

I studien så fick 12 efarna styrketränande män utföra en serie neuromuskulära test under 3 olika omständigheter: På morgonen (10am) med koffein, på morgonen (10am) med placebo och på eftermiddagen med placebo. Studiens struktur var randomized, double blind, cross-over och placebo-kontrollerad. Deltagarna var alltså sina egna kontroller. I studien mättes stångens hastighet vid knäböj och bänkpress på belastningen 75% av max. Därtill mättas frivillig isometrisk sammandragning och elektriskt framkallad styrka i det högra knät.
Fortsätt läsa