Minneseffekter av musklers kraftproduktion

I ett tvärvetenskapligt projektarbete som inleddes år 2006 så försöker professor Anders Eriksson vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm öka förståelsen för hur skelett och muskler samverkar under olika belastningar. I fokus ligger framför allt plötsliga och stora kraftutvecklingar som förekommer i exempelvis kollisioner men även fotnedsättning vid gång, löpning och hopp bektraktas som intressant.

Tidigare studier av olika kraftutvecklingar visar att musklerna har ett minne. Detta minne påverkas kraftigt av i vilken grad och under hur lång tid de aktiverats och beroende på om de agerade efter reflex eller vilja. Den maximala kraftutecklingen i muskeln är alltid fördröjd en viss tid efter initial aktivering. Den maximala kraftutvecklingen inträffar alltid tidigare om muskeln aktiveras genom reflex. Muskeln verkar också minnas vilka längdförändringar den utsatts för den senaste tiden och förmodligen minns den stora längdförändringar en längre tid än den minns små längdförändringar. Kunskaperna om exakt hur detta muskelminne fungerar är dock begränsade vilket motiverar projektet. Projektets nuvarande status är okänd.

Läs mer här.