Koffein förbättrar neuromuskulär prestanda på morgonen

Tidigt på morgonen så är den neuromuskulära prestandan normalt försämrad jämfört med hur den ter sig senare på dagen i enlighet med dygnsrytmen. I en ny studie publicerad på Plos One så visar Ricardo Mora-Rodríguez et al att koffeinintag innan träning på morgonen höjer den neuromuskelära prestandan till samma nivå som normalt infaller senare på dagen. Koffein väcker helt enkelt upp kroppen.

I studien så fick 12 efarna styrketränande män utföra en serie neuromuskulära test under 3 olika omständigheter: På morgonen (10am) med koffein, på morgonen (10am) med placebo och på eftermiddagen med placebo. Studiens struktur var randomized, double blind, cross-over och placebo-kontrollerad. Deltagarna var alltså sina egna kontroller. I studien mättes stångens hastighet vid knäböj och bänkpress på belastningen 75% av max. Därtill mättas frivillig isometrisk sammandragning och elektriskt framkallad styrka i det högra knät.

Testet med placebo under eftermiddagen gav betydligt bättre resultat än testet med placebo under morgonen. Testet med koffein under morgonen gav liknande resultat som testet med placebo under eftermiddagen.

Ricardo Mora-Rodríguez, Jesús García Pallarés, Álvaro López-Samanes, Juan Fernando Ortega, Valentín E. Fernández-Elías. Caffeine Ingestion Reverses the Circadian Rhythm Effects on Neuromuscular Performance in Highly Resistance-Trained Men. PLoS One. 2012;7(4):e33807.