Knäböj ger större hormonutsöndring än benpress

En ny studie utförd på tio träningsvana män visar att knäböj ger större akut hormonutsöndring än benpress. Deltagarna fick utföra 6 set á 10 reps på en viss procent av sin maxstyrka i knäböj respektive benpress. Blodprov togs direkt innan träningen, direkt efter, 15 minuter och 30 minuter efter träningen. Knäböj gav i snitt cirka 20% högre testosteron och 200% mer tillväxthormon. Totala arbetsvolymen var förvisso högre i knäböjsgruppen med den upplevda utmattningen skiljde sig inte åt mellan de olika övningarna. Studien visar att knäböj stimulerar mer än benpress på likvärdig procent av 1-rep-max.

Shaner AA, Vingren JL, Hatfield DL, Budnar RG Jr, Duplanty AA, Hill DW. The acute hormonal response to free weight and machine weight resistance exercise. J Strength Cond Res. 2013 Nov 22.