Fysisk aktivitet associerad med hälsosammare åldrande

Fysisk aktivitet resulterar i hälsosammare åldrande enligt otaliga oberoende studier. I en artikel i Sciency Daily ges läsaren en överblick av några av dessa studier. Bland annat en amerikansk retrospektiv fall–kontrollstudie, på kvinnor som passerat 70 års ålder, vilken visade att de kvinnor som regelbundet utövade fysisk aktivitet medan de befann sig i medelåldern var mer sannolika att ha bättre hälsa överlag med lägre risk för kroniska sjukdomar, hjärtkirurgi och övriga fysiska, kognitiva eller mentala försvagningar.

En annan amerikansk randomiserad klinisk studie indikerar att ett års regelbunden styrketräning ger ökad mental skärpa hos äldre kvinnor jämfört med balans och toningsträning under samma tid. Kvinnor i åldrarna 65 till 75 delades slumpvis upp i 3 grupper där den första gruppen utövade styrketräning 1 gång i veckan, den andra gruppen utövade styrketräning 2 gånger i veckan, och den tredje gruppen utövade balans och toningsträning. Kvinnorna i båda styrketräningsgrupperna förbättrade sin koncentrations och konfliktlösningsförmåga signifikant jämfört med dem i balans och toningsgruppen.

I en tysk 2-årig studie på 3903 deltagare, alla i åldrarna över 55, så var de som ej utövade fysisk aktivitet nästan 3 gånger så sannolika att utveckla inskränkt kognitiv funktion jämfört med de som hade hög fysisk aktivitetsnivå.

I en annan tysk prospektiv klinisk studie på totalt 246 kvinnor i åldrarna över 65 så hade de som tränade intensivt 4 gånger i veckan 66% mindre risk för att falla, och hälften så stor risk för fraktur vid fall; jämfört med kontrollgruppen som nyttjade ett ”välmåendeprogram”. Dock var det ingen skillnad på risk för kardiovaskulär sjukdom i de två grupperna.

Läs hela Sciency Daily artikeln här.