Kategori: Nyheter

Muskler förlänger livet

Publicerad: 16 juni, 2014

Kategori: Nyheter

En nyligen publicerad rapport i ”The American Journal of Medicine” visar på ett samband mellan muskelmassa och livslängd. Dataunderlaget kommer från en hälsoundersökning av 3659 deltagare i åldrarna 55+ (både män och kvinnor) mellan åren 1988 och 1994. År 2004 så undersökte man totalmortalitet bland dem som deltagit i undersökningen. Man fann inget samband mellan […]

Styrketräning ökar mängden intracellulärt vatten i kroppen

Publicerad: 20 februari, 2014

Kategori: Nyheter

Studien utfördes på 30 män och 34 kvinnor i åldrna kring 23 år. Deltagarna fick under 16 veckor styrketräna 3 gånger i veckan med 3 set per övning och 8-12 reps. Man mätte kroppssammansättning med bioimpedans innan och efter träningsperioden. Det intracellulära vattnet ökade med 8.2% i snitt och den fettfria massan med 4.2% bland […]

Färre reps och fler set bättre

Publicerad: 31 december, 2013

Kategori: Nyheter

En ny studie påvisar att 5 reps och 8 set bygger muskler lika bra som 10 reps och 4 set och som bonus får man bättre styrke och kraftutveckling. Studien utfördes på 22 män med 2-10 års erfarenhet av styrketräning. Deltagarna delades slumpvis upp i 2 grupper som under 12 veckor fick styrketräna 4 pass […]

Knäböj ger större hormonutsöndring än benpress

Publicerad: 3 december, 2013

Kategori: Nyheter

En ny studie utförd på tio träningsvana män visar att knäböj ger större akut hormonutsöndring än benpress. Deltagarna fick utföra 6 set á 10 reps på en viss procent av sin maxstyrka i knäböj respektive benpress. Blodprov togs direkt innan träningen, direkt efter, 15 minuter och 30 minuter efter träningen. Knäböj gav i snitt cirka […]

1 set bättre än 3 set för nybörjare

Publicerad: 3 oktober, 2013

Kategori: Nyheter

I en ny studie på relativt otränade personer så påvisas det att 1 set ger likvärdig styrkeutveckling i överkroppen som 3 set och därtill större fettförlust. Studien utfördes på 16 minimalt styrketränade män i åldrarna kring 19 år. Vid studiens inledning låg deltagarnas max i bänkpress kring 68 kg och max i militärpress på cirka […]

Dubbla RDI av protein bäst vid kaloriunderskott

Publicerad: 15 september, 2013

Kategori: Nyheter

I en ny studie visar forskare att dubbla rekommenderade intaget av protein skyddar mot muskelförlust och gynnar fettförlust vid kaloriunderskott. Det rekommenderade proteinintaget är 0.8 gram per kilo kroppsvikt. Den nya studien på 39 vuxna människor visar att detta intag är för lågt vid kaloriunderskott. De 39 deltagarna delades in i 3 grupper. En grupp […]

1 dropset bygger bättre än 3 set

Publicerad: 10 juli, 2013

Kategori: Nyheter

En nyligen publicerad studie visar att 1 dropset till failure bygger både muskelmassa och repetitionsstyrka bättre än 3 set på konstant vikt till failure. Studien hade 43 deltagare som delades upp i 3 grupper. En kontrollgrupp (13) som inte tränade, en dropsetgrupp (16) och en 3setgrupp (14). Deltagarna fick träna 2 gympass i veckan under […]

Djupa knäböj ger bättre muskeltillväxt i framsida lår än grunda knäböj

Publicerad: 21 maj, 2013

Kategori: Nyheter

I en studie utförd på 17 studenter av manligt kön så visar forskare att djupa knäböj ger bättre muskeltillväxt och muskelfunktion än grunda knäböj. De 17 deltagarna fick under 12 veckor utföra ett träningsprogram bestående av antingen djupa knäböj (120 grader i knäleden från topp till botten av rörelsen) eller grunda knäböj (60 grader i […]

Ju mer konditionsträning desto sämre resultat av styrketräning

Publicerad: 1 april, 2013

Kategori: Nyheter

I en ny studie där man undersökte sambandet mellan typ av träning och styrka/muskeltillväxt så fann man att högre frekvens av uthållighetsträning kombinerat med styrketräning minskade styrkeökningen och omkretsökningen som följde av styrketräningen. I studien deltog 24 män med över 2 års erfarenhet av styrketräning. Deltagarna delades slumpvis upp i 4 grupper som under 6 […]

Samband mellan muskelstyrka under tonåren och livslängd

Publicerad: 28 februari, 2013

Kategori: Nyheter

I en svensk studie publicerad i oktober 2012 så påvisar forskare ett samband mellan muskelstyrka hos män under tonåren och livslängd. Hög muskelstyrka vid mönstringstillfället, mätt i form av greppstyrka och benutsträckningsstyrka, var associerat med 20-35% lägre dödlighet. De med hög muskelstyrka hade också 20-30% lägre risk att ha en psykiatrisk diagnos. Studien utfördes på […]